Jam CI 20-07-2014, Hostel The One

Wprowadzenie do Jam’u poprowadził Sam Alty