kontakt improwizacja

„W Contact Improvisation nie chodzi o kroki, ruchy, ale o spotkanie, tworzenie i odkrywanie. Chodzi o ciekawość.”
Nancy Stark Smith

Contact Improvisation to forma tańca współczesnego, która rozwinęła się na początku lat 70-tych w Stanach Zjednoczonych. Od tego czasu uwielbiana przez tancerzy na całym świecie. Uczy uważności, akceptacji , obecności, otwartości, kreatywności , a także przekraczania własnych granic.

To właśnie ta wielowymiarowość kontaktu nieustannie nas zachwyca i inspiruje. Słowa Nancy Stark Smith jeszcze raz niech posłużą na określenie fenomenu tego tańca: „Improwizacja kontaktowa to właściwie pewna subkultura, ze wszystkim, co w niej polityczne, społeczne i artystyczne zarazem. Kontakt jest polityczną hybrydą – połączeniem intymnej solidarności z absolutnym indywidualizmem, spontaniczności z panowaniem nad sobą. „Trzeba być do pewnego stopnia odprężonym – powie Stark – aby kawałek dobrze zatańczyć. Trzeba poczuć swoją wagę, zauważyć uczucie. Trzeba słuchać. Trzeba się temu poddać. Nie można wszystkiego w sobie kontrolować, ani też nie można być zbyt pasywnym. Kontakt zachęca ludzi do odkrywania i wymyślania, do współpracy, wyzwań, tworzenia w granicach swoich możliwości” Plon. Historia Kontakt Improwizacji Nancy Stark Smith, [w:] „Contact Quarterly” nr 2/2006, tlum. J.Majewska.

Podczas zajęć eksplorujemy takie zagadnienia jak:
napisy

 

Nasze zajęcia są otwarte dla każdego, kto jest gotowy na eksperyment i spotkanie.
Zapraszamy 🙂